Privaatsusteade

 

APB Apranga

PRIVAATSUSTEADE

veebisaitide www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee

ja mobiilirakenduse SOULZ jaoks

 

Viimati uuendatud 13. veebruaril 2024.

Teame, kui oluline on isikuandmete kaitse ja seetõttu austame ja kaitseme teie privaatsust ja isikuandmeid. APB Apranga (edaspidi: ettevõte või mitmuse esimene pööre) kaitseb teie andmeid ja töötleb neid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data Protection Regulation) (edaspidi: GDPR)[1] ja muudele andmekaitsealaste õigusaktidega. See privaatsusteade (edaspidi: privaatsusteade) vastab kõige olulisematele küsimustele – kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame. Samuti saate tutvuda oma õigustega andmesubjektina, küpsiste kasutamise põhimõtete ning sellega, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid, kui kasutate veebisaite www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee (edaspidi: veebisait) ja mobiilirakendust SOULZ (edaspidi: mobiilirakendus).

Kui kasutate veebisaiti ja/või mobiilirakendust, eeldame, et olete tutvunud privaatsusteates esitatud teabega ja annate ettevõttele õiguse töödelda teie isikuandmeid privaatsusteates sätestatud tingimustel. Lugege oluline teave hoolikalt ja külastage aeg-ajalt meie veebisaiti ja/või mobiilirakendust, et lugeda seal avaldatud privaatsusteate uusimat versiooni.

      1. KES VASTUTAB TEIE KOHTA KÄIVA TEABE KAITSMISE EEST?

Veebisaidi ja mobiilirakenduse haldamisel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on APB Apranga, juriidilise isiku kood: 121933274, kontori aadress: Ukmergės g. 362, Vilnius.

      2. MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA MIKS?

Miks me teie kohta teavet kogume?

Millist teavet me teie kohta kogume?

Miks on meil õigus koguda teie esitatud teavet?

Kui kaua me teie andmeid kasutame või säilitame?

Me sõlmime teiega ostu- ja müügilepinguid, täidame neid lepinguid ja täidame lepingutega seotud maksukohustusi ning anname teavet lepingu täitmise, kaupade tellimise, tagastuste, maksete ja asjaajamise kohta. Ostutingimuste kohaselt on 14–18-aastastel alaealistel õigus teha oste e-poes oma vanemate või eestkostja nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekuid iseseisvalt.

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba tarneviis, tarneaadress, ostu ja tarne kuupäev ja kellaaeg, toodete nimetused, kogused, ostuhinnad ja antud allahindlused, ostude makseviis ja makseteave, valikuline teave – FIE-number, käibemaksukohustuslase number.

Me sõlmime teiega lepingu ja täidame seda lepingut (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b) ning peame koguma teavet kooskõlas seadusega (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c).

Lepingu kehtivuse ajal ja viis (5) aastat pärast lepingu lõppemist.

Pakume kontot veebisaidil ja mobiilirakenduses ning tagame nende katkematu toimimise. Konto saab luua isikule, kes on vähemalt 14-aastane.

Nimi, perekonnanimi, sugu, telefoninumber, e-posti aadress, kaupade tarneviis, tarneaadress, konto sisselogimise andmed, konto toimingud, sealhulgas kliendi eelistused, salvestatud ostunimekiri ja tehnilised brausimisandmed (IP-aadress, sisselogimise ja brausimise tehnilised andmed), ostu ja tarne kuupäev ja kellaaeg, toodete nimetused, kogused, ostuhinnad ja antud allahindlused, ostude makseviis ja makseteave, valikuline teave – asukohateave (nt riik, GPS-koordinaadid, geograafiliselt piiratud ala jne). Kliendikaardi andmed, sünniaeg, pangakonto tagasimaksete puhul, maksekaardi andmed.

Meil on teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Konto registreerimiseks ja haldamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse nii kaua kui kontot kasutatakse. Kui klient ei logi veebisaidil ja mobiilirakenduses oma kontole sisse kaks (2) aastat järjest, siis konto kustutatakse. Konto registreerimisega seotud nõusolekut säilitatakse üks (1) aasta pärast nõusolekuperioodi lõppu.

Te soovite saada arve.

Juriidilise isiku esindaja nimi, perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, postiindeks.

Me sõlmime teiega lepingu ja täidame oma lepingulisi kohustusi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b) ning peame koguma teavet kooskõlas seadusega (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c).

 

10 (kümme) aastat pärast arve väljastamist.

Edastame teile teavet toodete kohta, mida ettevõte müüb ja mis on teie jaoks asjakohased, saates teile uudiskirju teie valitud kanali kaudu (e-kiri, SMS, InApp ja mobiilirakenduse teavitused). Uudiskirja saavad tellida ainult üle 14-aastased isikud.

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, nõusoleku saamise või tagasivõtmise andmed, kliendile saadetud sideandmed, kontol tehtud valik uudiskirjade saamiseks.

 

Te võite uudiskirjade saamisest igal ajal loobuda, klõpsates saadud e-kirjas olevale tellimuse tühistamise lingile.

Nõusoleku saavad anda ainult üle 14-aastased isikud.

 

 

Te annate meile nõusoleku kasutada teie kohta käivat teavet (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a ja Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõige 1). Kuid me võime Leedu Vabariigi elektroonilise side seaduse artikli 81 lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt ja ilma teie nõusolekuta siiski töödelda teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt, kui see on meil on selleks vastutava töötlejana õigustatud huvi.

 

Kolm (3) aastat pärast nõusoleku andmist, kui te ei võta oma nõusolekut selle aja jooksul tagasi.

Saadetud teavet säilitatakse kaks (2) aastat alates saatmise kuupäevast.

Palume teil osaleda uuringutes meie toodete ja pakutavate teenuste kvaliteedi kohta. Uuringutes võivad osaleda ainult üle 14-aastased isikud.

Selleks, et võtta teiega ühendust ja teada saada, milline on teie arvamus ja hinnang, kogume teilt järgmisi andmeid: e-posti aadress, hinnang müüdud toodetele või osutatud teenustele ning teie ees- ja/või perekonnanimi (nende andmete esitamine on vabatahtlik).

Meil on õigustatud huvi küsida kaupade ja teenuste kvaliteedi kohta pärast ostu-müügilepingu sõlmimist (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) või meil on teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

 

Me säilitame andmeid kaks (2) aastat pärast uuringus osalemise kutse saatmist; kui säilitamisperiood lõppeb, viiakse andmed anonüümsele kujule, et neid ei oleks võimalik seostada konkreetse isikuga.

 

Saadate meile taotluse, ettepaneku või kaebuse, kasutades üldist e-posti aadressi, või esitate selle sotsiaalmeedia või muude elektrooniliste suhtluskanalite kaudu.

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, riik, telefoninumber, päringu teema, päringu saamise aeg, päringu sisu, päringu manused, kirjavahetuse ajalugu, muu esitatud päringuga seotud teave, vastus päringule.

Meil on õigustatud huvi (teie päringute, taotluste või kaebuste läbivaatamine) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Üks (1) aasta alates taotluse, ettepaneku või kaebuse esitamise kuupäevast.

 

Me salvestame telefonivestlused, et tagada pakutavate teenuste kvaliteet, anda täpset teavet pakutavate teenuste kohta, pakkuda konsultatsiooni ning vaadata läbi päringud, kaebused ja taotlused.

Telefoninumber, telefonivestluste salvestused ja vestluste käigus esitatud andmed.

Pakume telefonikonsultatsioone ainult isikutele, kes on vähemalt 14-aastased.

Meil on teie nõusolek GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt (te nõustute vestluse jätkamisega) ja meil on õigustatud huvi (et tagada klienditeeninduse kvaliteet, anda täpset teavet pakutavate teenuste kohta, pakkuda konsultatsiooni ja vaadata läbi taotlused, päringud ja kaebused, GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kuus (6) kuud pärast teiega toimunud vestlust.

Te soovite osta kinkekaarti.

Kinkekaardi tüüp ja kujundus, kinkekaardi väärtus, viis, kuidas soovite kinkekaarti saada ja kinkesõnum. Kui klient soovib, et kinkekaart saadetaks teisele e-posti aadressile, töödeldakse ka andmeid kinkekaardi saaja, tema e-posti aadressi ja kuupäeva kohta, mil klient soovib kinkekaarti saata.

Me sõlmime teiega lepingu ja täidame seda lepingut (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b) ning peame koguma teavet kooskõlas seadusega (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c).

Lepingu kehtivuse ajal ja viis (5) aastat pärast lepingu lõppemist.

Me saadame teile kingitusi tekkinud kahju hüvitamiseks või muudel tingimustel.

Kogusumma, mille eest e-poe kliendid ostsid kaupu, ning nende klientide nimi, perekonnanimi ja tarneaadress, kes ostsid e-poest kaupu kõige suurema summa eest.

Meil on õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f (anda kliendile kingitusi) kohaselt.

30 (kolmkümmend) kalendripäeva pärast kingituse saatmist.

Meie eesmärk on teie isik nõuetekohaselt tuvastada, et teie kaubad jõuaksid õigetele adressaatidele.

Kliendi või muu isiku, kes kauba kätte saab, ees- ja perekonnanimi, kliendi telefoninumber, e-posti aadress, saatekorralduse number, ostuandmed.

Meil on õigustatud huvi GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Me kontrollime nõuetekohaselt kliendi isikusamasust, et kaup jõuaks õigele isikuni.

Üleandmise ajal.

Statistiliste uuringute, turu-uuringute ning andmeanalüüsi läbiviimine.

Sünniaasta, sugu, linn, teave veebist soetatud kaupade kohta.

 

Me kasutame automatiseeritud andmeanalüüsi statistiliste uuringute ja turu-uuringute tegemiseks. Me ei töötle analüüsi eesmärgil teie isikut tuvastavat teavet. See andmeanalüüs ei mõjuta teid õiguslikult ega muul olulisel viisil.

 

Meil on õigustatud huvi teenuste osutamise parandamiseks ja laiendamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kolm (3) aastat alates toote ostmisest.

Selleks, et aidata kliendil valida õige suurusega toode, pakume võimalust kasutada kolmanda isiku tööriista (küpsiste plugin) nimega PRIME AI, mis annab meile ainult statistilist, anonüümsele kujule viidud teavet selle kohta, kui paljud kliendid on seda tööriista kasutanud ja teinud ostu tööriista vahendusel saadud soovituse alusel.

Tehingu ID, rõivasuurus, ostetud toote kategooria, PRIME AI soovitatud rõivasuurus.

Meil on õigustatud huvi teenuste osutamise parandamiseks ja laiendamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). PRIME AI tööriista kasutamine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Ettevõte ei töötle andmeid, mida te esitate selleks, et PRIME AI tööriista abil teatavaid toiminguid teha. Lisateavet kasutatava tööriista kohta leiate PRIME AI privaatsusteatest: privaatsuspõhimõtted – PRIME AI

Teiega suhtlemisel ning konkursside ja mängude korraldamisel meie sotsiaalmeedias:

Facebooki konto

Apranga Grupp | Vilnius | Facebook

Instagrami konto Apranga Grupp (@aprangagroup) • Instagrami fotod ja videod

LinkedIni konto

Apranga Grupp: Minu ettevõte | LinkedIn

YouTube’i kanal APRANGA Grupp – YouTube

TikToki kanal

Apranga Grupp (@aprangagroup) | TikTok

Me töötleme teie sotsiaalmeediakonto andmeid, mida te esitate meie kontodel: konto nimi, konto profiilipilt, teie reaktsioonid (meeldimised) postitatud teave, teie jäetud kommentaarid, sisu, mida olete meie konto alla postitanud (nt kui jagate kommentaarides fotosid või videoid).

 

Töötleme teie isikuandmeid privaatsusteates kirjeldatud viisil, et korraldada mänge ja konkursse.

 

Te võite kasutada õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele sotsiaalmeedia saitidel, järgides sotsiaalmeedia saitide haldajate kehtestatud korda.

Me töötleme teie esitatud isikuandmeid õigustatud huvi alusel (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f), et jagada uudiseid, suhelda isikutega, kes meid sotsiaalmeedias jälgivad ja külastavad, kohandada meie poolt pakutavat teavet ja muid kontodel tehtavaid tegevusi vastavalt kontokülastajate vajadustele statistiliste andmete põhjal.

Isikuandmeid, mida te esitate teatavate toimingute tegemisel sotsiaalmeedia saitidel, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt sotsiaalmeedia saitide haldajate kehtestatud korrale ja tingimustele ning me ei saa seda kuidagi mõjutada.

Tagame oma veebisaidi tõhusa ja turvalise toimimise ning püüame mõista, kuidas inimesed kasutavad meie veebisaidil pakutavaid teenuseid, et saaksime neid täiustada ja luua uusi teenuseid.

IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, teie kasutatava seadme parameetrid, seansi algusaeg ja kestus, meie veebisaidil sisestatud päringuterminid, muud statistilised andmed ja igasugune teave, mis on salvestatud teie seadmes kasutatavate küpsiste abil (lisateavet kasutatavate küpsiste kohta leiate meie küpsiste kasutamise teatest).

Meil on õigustatud huvi (jälgida meie teenuste kvaliteeti, parandada olemasolevaid teenuseid ja luua uusi, tagada ettevõtte veebisaidi kvaliteetne ja turvaline toimimine ning et seda külastavad isikud leiaksid asjakohast teavet) (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Kuni kaks aastat (rohkem teavet küpsiste säilitamisperioodide kohta leiate meie küpsiste kasutamise teatest).

Pettuste ennetamine ja õigusaktide järgimine.

Kõik privaatsusteates nimetatud isikuandmete kategooriad.

Meil on õigustatud huvi kaitsta, esitada ja jõustada õiguslikke nõudeid, ennetada petlikku ja/või kuritegelikku tegevust, koguda tõendeid tuvastatud rikkumiste kohta ja ennetada meie teenuste kuritarvitamist (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).

Nõude uurimise, menetlemise ja jõustamise ajal. Kui juurdluse käigus ei tuvastata rikkumist, säilitatakse andmeid ühe (1) aasta jooksul alates otsusest juurdlus lõpetada. Kui tuvastatakse rikkumine, säilitatakse andmeid kolm aastat alates otsusest juurdlus

 lõpetada või kuni kohtuotsuse lõpliku täitmiseni.

Te esitate taotluse GDPRis sätestatud andmesubjektide õiguste rakendamiseks ja meie korraldame taotluse täitmise.

Sõltuvalt sellest, milliseid isikuandmeid te esitate: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, registrinumber, juriidilise isiku kood, isikut tõendava dokumendi koopia, andmesubjekti õiguste kasutamise taotlus, taotluse esitamise kuupäev, taotluse esitamise koht, taotlusele vastuse andmiseks täpsustatud meetod, taotluse sisu ja muu andmesubjekti taotluses esitatud teave, vastus andmesubjektile, andmesubjekti õiguste kasutamisega seotud muu teave.

Meil on õiguslik kohustus (tagada andmesubjektide õiguste kasutamine (GDPRi III peatükk)).

Taotlusi säilitatakse viis (5) aastat alates vastuse saamise kuupäevast.

      3. KUST ME TEIE KOHTA TEAVET SAAME JA MILLIST TEAVET TE PEATE MEILE ESITAMA?

Vaadake eespool vastust punktile 2 – teil on kohustus esitada enda kohta teavet, mis on vajalik selleks, et:

 • saaksime sõlmida teiega lepinguid ja täita oma lepingulisi kohustusi;
 • kui te ei esita nimetatud teavet, ei saa me teiega sõlmida lepinguid ega täita oma lepingulisi kohustusi teie ja/või isiku suhtes, keda te esindate.

Suurema osa teabest annate teie ise, kuid me võime saada teavet teie isikuandmete kohta ka teistelt klientidelt, näiteks kui nad ostavad teile kinkekaardi.

      4. KELLELE ME TEIE ANDMEID EDASTAME?

Esitame teie isikuandmed sellistele kolmandatele isikutele, kes aitavaid meil teile teenuseid osutada:

 • tarkvara hooldus- ja tugiteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, sealhulgas kõnesalvestusteenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • tarneteenust osutavatele ettevõtetele, et toimetada kaubad teieni teie täpsustatud aadressile;
 • makseteenuste pakkujatele;
 • turundusettevõtetele;
 • Apranga Gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui vastav ettevõte vastutab ettevõttele määratud teatava funktsiooni täitmise eest;
 • ettevõtetele, mis pakuvad reklaami-, meedia planeerimise, suhtekorralduse ja ürituste korraldamise teenuseid;
 • SMS-teenuseid pakkuvatele ettevõtetele;
 • rõivasuurust soovitava tehisintellekti tööriista ettevõttele saame statistilist teavet edastada ainult siis, kui see ei võimalda ostjat tuvastada.

Teie isikuandmeid võidakse esitada ka:

 • õiguskaitseasutustele Leedu Vabariigis kehtestatud õigusaktides sätestatud korra kohaselt;
 • riigiasutustele ja kohtutele, kui vastav kohustus on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.
      5. KAS TEIE ANDMEID EDASTATAKSE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?[2]

Enamikul juhtudel töödeldakse ja edastatakse isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil, kuid kui see on vajalik teatavate teenuste osutamiseks, võidakse andmeid edastada ja töödelda väljaspool nimetatud territooriume, kui on tagatud isikuandmete kaitse piisaval tasemel. Kui see on õigusaktidega lubatud ja vajalik privaatsusteate punktis 4 nimetatud põhjustel, avalikustame teie kohta käivaid andmeid:

 • Euroopa Komisjoni andmekaitse piisavuse otsuse alusel, millega Euroopa Komisjon tunnistab, et riik, kus kolmas isik on asutatud ja/või tegutseb, tagab isikuandmete kaitse piisaval tasemel;
 • kui oleme sõlminud kolmanda isikuga lepingu, mis põhineb Euroopa Komisjoni vastuvõetud tüüptingimustel;
 • kui oleme saanud riikliku andmekaitseinspektsiooni loa;
 • kasutades võimaluse korral muid võimalikke isikuandmete kaitse meetmeid ja erandeid.
      6. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?
 • Õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega

Teil on õigus taotleda meie kinnitust selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme, ning teabega andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmete vastuvõtjate kategooriate, andmetöötlusperioodi, andmete allikate, automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi, tegemise kohta ning teada, mida see teie jaoks tähendab ja mis tagajärjed sellega kaasnevad.

 • Õigus andmete parandamisele

Kui andmed, mis te meile registreerimisvormil esitasite, on muutunud või kui te arvate, et teie kohta töödeldavad andmed on ebatäpsed või ebaõiged, on teil õigus nõuda nende andmete muutmist, logides sisse oma kontole; kui seda pole võimalik teha, on teil õigus andmeid parandada, saates meile e-kirja aadressile [email protected] või saates andmesubjekti taotluse e-posti aadressile [email protected] Leedus, [email protected] või [email protected] Lätis või [email protected] või [email protected] Eestis. 

 • Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui me töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja teie nõusoleku alusel toimuv andmetöötlus lõpetatakse. Mõnel juhul võib see tähendada, et te kaotate võimaluse jätkata meie teenuste kasutamist. Kui soovite muuta (tagasi võtta või uuesti anda) oma nõusolekut saada pakkumisi ja teavet kaupade kohta, saate seda teha oma konto uudiskirjade jaotises. Saates andmesubjektile otseturundusliku sisuga teavet e-posti teel või muul kujul, anname kliendile mugava, tasuta ja lihtsa võimaluse loobuda selle teabe edasisest saamisest. Klient peab vaid klõpsama teavituses või uudiskirjas olevale tellimuse tühistamise lingile. Pärast teavituste või uudiskirjade tellimisest loobumist tühistatakse ka andmesubjekti nõusolek (uudiskirjade saamiseks tulevikus) seoses isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.

 • Õigus esitada kaebus

Kui te leiate, et me töötleme teie andmeid vastuolus andmekaitsealaste õigusaktide nõuetega, palume teil alati esmalt otse meie poole pöörduda. Usume, et suudame heausksete pingutuste abil hajutada kõik teie kahtlused, tulla vastu teie taotlustele ja parandada kõik meie tehtud vead. Kui te ei ole rahul meie pakutud lahendusega või kui teil on tunne, et me ei võta teie taotlusele vastavaid meetmeid, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (Leedus – riiklik andmekaitse inspektsioon (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Leedu; e-posti aadress: [email protected]), Lätis – Läti andmekaitse inspektsioon (Elijas iela 17, Riia, e-posti aadress: [email protected]), Eestis – Eesti andmekaitse inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-posti aadress: [email protected]).

 • Õigus esitada vastuväiteid õigustatud huvide alusel toimuva andmetöötluse suhtes

Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, kui isikuandmeid töödeldakse meie õigustatud huvide alusel. Võttes siiski arvesse teenuse osutamise eesmärke ja mõlema poole (nii teie kui andmesubjekti kui ka meie kui vastutava töötleja) õigustatud huvide tasakaalu, võib teie vastuväide tähendada, et kui me lõpetame teie andmete töötlemise meie õigustatud huvi alusel, ei saa me enam võimalik pakkuda teile võimalust jätkata meie teenuste kasutamist. 

 • Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud teatavate asjaolude korral (nt kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmete töötlemise alus on ära langenud jne) on teil õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. 

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides sätestatud teatavate asjaolude korral (isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, te vaidlustate andmete õigsuse, olete esitanud vastuväite meie õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse suhtes jne) on teil ka õigus piirata oma andmete töötlemist. Seejuures juhime tähelepanu, et andmetöötluse piiramise tõttu ja selle piirangu ajal ei pruugi me suuta tagada teile teenuste osutamist. 

 • Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus). See õigus hõlmab üksnes andmeid, mis on meile esitatud teie nõusoleku alusel või lepingu alusel ja kui andmeid töödeldakse automatiseeritud viisil. 

 • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete täielikult automatiseeritud töötlemisele

Teil on õigus esitada vastuväiteid täielikult automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi kasutamisele, kui nimetatud otsuste tegemisel on teile õiguslikud tagajärjed või muu oluline mõju.

      7. KUIDAS SAATE OMA ÕIGUSI KASUTADA?

Privaatsusteate punktis 6 nimetatud õiguste kasutamiseks võite:

  • toimetada taotluse andmesubjekti õiguste kasutamiseks (edaspidi: taotlus)[3] isiklikult ettevõtte asukohta või andmekaitseametnikule privaatsusteate punktis 10 nimetatud aadressil (taotluse esitamisel palume teil esitada isikut tõendav dokument);
  • saata taotluse ettevõttele või andmekaitseametnikule, kasutades privaatsusteate punktis 10 nimetatud postiaadressi (kui te ei ole meie klient, lisage taotlusele koopia oma isikut tõendavast dokumendist);
  • saata taotluse e-posti teel ettevõttele või andmekaitseametnikule privaatsusteate punktis 10 nimetatud aadressile (e-posti teel esitatud taotlusel peab olema turvaline kvalifitseeritud elektrooniline allkiri);
  • kui taotlus esitatakse esindaja kaudu peab taotlusele olema lisatud esindamisõigust tõendav dokument või selle koopia, mis on kinnitatud õigusaktides kehtestatud korra alusel, samuti andmed selle kohta, millisel viisil te soovite saada vastust andmesubjekti õiguste rakendamise kohta;
  • vastutav töötleja võib taotluse saamisel, pärast oma tegevuse eripära, taotluse sisu ja andmesubjekti kohta kättesaadava teabe hindamist nõuda andmesubjekti isiku täiendavat kontrollimist, kui tekib kahtlus andmesubjekti isiku kohta;
  • teatavatel juhtudel võidakse ettevõttes anda andmesubjektidele võimalus ise hallata oma õigusi andmesubjektina; näiteks on andmesubjektidel võimalik muuta oma konto andmeid või oma kontod kustutada veebisaitidel www.soulz.lt / www.soulz.lv / www.soulz.ee või mobiilirakenduses.
      8. KAS ME PROFILEERIME TEID JA TEEME AUTOMATISEERITUD OTSUSEID?

Ettevõte võib teid profileerida statistilistel eesmärkidel või selleks, et vältida soovimatute turunduspakkumiste saatmist.

      9. KAS VEEBISAIDIL JA MOBIILIRAKENDUSES KASUTATAKSE KÜPSISEID?

Jah, me kasutame veebisaidil küpsiseid – lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame leiate küpsiste kasutamise teatest. Mobiilirakenduses küpsiseid ei koguta.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi brausimise ajal teie seadme (nt arvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti) brauserisse. Sarnastel eesmärkidel kasutatakse ka muid tehnoloogiaid, sealhulgas andmeid, mida me salvestame teie brauseris või seadmes, teie seadmega seotud identifikaatoreid ja muud tarkvara. Küpsiste kasutamine on laialt levinud, et veebisaidid saaksid paremini ja tõhusamalt toimida.

Sõltuvalt eesmärgist jagunevad küpsised hädavajalikeks, funktsionaalseteks, statistika-, turundus- ja muudeks küpsisteks. Küpsised salvestatakse üksnes siis, kui te annate selleks oma nõusoleku veebisaidi avalehel kuvatava sõnumi vahendusel, välja arvatud hädavajalike küpsiste puhul, mille salvestamiseks ei ole vaja nõusolekut. 

Analüüsimiseks ja muudel eesmärkidel kasutame me kolmandate isikute teenuseid (nt Google Analytics, Facebook). Sellisel juhul on meil juurdepääs ainult koondandmetele ja me ei kasuta küpsiseid konkreetsete isikute tuvastamiseks – teenusepakkujal ja muudel kolmandatel isikutel võib siiski olla juurdepääs teie isikuandmetele. Lisateavet selle kohta, kuidas Google ja teised kolmandad isikud töötlevad teie isikuandmeid, leiate nende privaatsuspõhimõtetest (Google’i privaatsuspõhimõtted on saadaval siin: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US; teave isikuandmete töötlemise kohta Facebooki kasutamisel on saadaval siin: https://www.facebook.com/policies/cookies).

Lisateavet selle kohta, kuidas küpsiseid hallata või neid oma seadmest eemaldada, leiate küpsiste kasutamise teatest.

      10. KUIDAS VÕTTA ÜHENDUST ETTEVÕTTE VÕI ANDMEKAITSEAMETNIKUGA?

Kui teil on küsimusi, märkusi või kaebusi selle kohta, kuidas me teie kohta teavet kogume, kasutame ja säilitame, või kui soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina, võite võtta ühendust:

 • ettevõttega Leedus aadressil Ukmergės g. 362, LT-14311, Vilnius; Lätis aadressil Elizabetes 51, LV-1010, Riia; Eestis aadressil Rotermanni 18/1, 10111,Tallinn; tel +370 5 207 8801, e-post info@soulz.lt;
      11. PRIVAATSUSTEADE: MUUDATUSED JA KEHTIVUS

Jätame endale õiguse teha privaatsusteates muudatusi, andes muudatustest või täiendustest teada veebisaidi ja mobiilirakenduse kaudu.

Eelmine privaatsusteade on leitav siit.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR)

[2] Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra.

[3] Soovitame kasutada siin esitatud vormi andmesubjektide õiguste kasutamise taotluse esitamiseks.