Privaatsuspõhimõtted

 

Teame, kui oluline on isikuandmete kaitse ja seetõttu austame ja kaitseme teie privaatsust ja isikuandmeid. Käesolevates privaatsuspõhimõtetes (edaspidi privaatsuspõhimõtted) saate tutvuda oma õigustega ja leiate teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Registreerides konto veebisaidil www.soulz.ee annate äriühingule APB APRANGA (edaspidi äriühing või meie) õiguse töödelda oma isikuandmeid privaatsuspõhimõtetes toodud tingimuste alusel.

Vastutav töötleja on APB APRANGA, juriidilise isiku kood: 121933274, asukoht: Ukmergės str. 362, Vilnius. Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, siis saatke meile e-kiri aadressile [email protected].

MILLISTEST ALLIKATEST ME ISIKUANDMEID KOGUME?

Saame kõik teie isikuandmed otse teie käest. Esitate oma isikuandmed veebisaidil kontot luues või tellimust, päringut, taotlust või kaebust esitades ja muudel viisidel.

MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME, MILLISEST ÕIGUSLIKUST ALUSEST LÄHTUME JA MIS EESMÄRGIL ME SEDA TEEME?

Eesmärk

Õiguslik alus

Isikuandmete liigid

Konto registreerimine ja haldamine ning ostuandmete haldamine tellimuste tegemisel ja täitmisel ning kaupade tagastamisel

Nõusolek, lepinguline kohustus, õiguslik kohustus

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tarnemeetod, tarneaadress, kontole sisselogimise üksikasjad, kontotegevus, sh tehnilised sirvimisandmed (IP-aadress, sisselogimise- ja sirvimisega seotud tehnilised andmed), allkiri (kui võtate kauba isiklikult vastu), ostu ja tarne kuupäev ja kellaaeg, tootenimed ja kogused, ostuhinnad ja saadud ostusoodustused, makseviis ja makseteave.

Kinkekaardi puhul kogume ka järgmisi andmeid: kinkekaardi ettenähtud saaja nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed ning kaardi saajale mõeldud tervitus.

Tellimuse tegemine ja täitmine ilma kontot registreerimata

Lepinguline kohustus

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tarnemeetod, tarneaadress, makseviis ja makseteave.

Tunnus

Õigustatud huvi

Nimi, perekonnanimi, kliendi või muu isiku, kes kaubale järgi tuleb isikut tõendava dokumendi number, telefoninumber, e-posti aadress, tarnemeetod, kliendi ostuandmed.

Pakkumiste ja tooteteabe esitamine

Nõusolek

Nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, sünnikuu ja -päev, tellitud uudiskirja liik.

Taotluste, kaebuste, päringute ja tagasiside läbivaatamine

Õiguslik kohustus

Nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kodune aadress, sünniaeg ja muu teave, mis esitatakse taotluse, kaebuse, päringu või tagasiside sisuosas: asjakohane sündmus ja sellega seotud asjaolud ning lisatud dokumendid ja/või andmed.

Kui tegemist on tagastamistaotlusega, siis palutakse teil esitada oma nimi, perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress ja aadress, samuti tagastamise põhjus.

Sirvimise ja veebisaidi kasutamiskogemuse parandamine ning veebisaidi kasutajate käitumise ja saidi liikluse analüüsimine

Nõusolek

Kasutame oma veebisaidil ka küpsiseid. Teave küpsiste kohta on toodud nende privaatsuspõhimõtete lõpus.

Statistika ja turu-uuringud

Õigustatud huvi

Sünniaasta, sugu, linn, teave veebist soetatud kaupade kohta.

 

 

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME JA SÄILITAME?

Eesmärk

Töötlemisperiood

Konto registreerimine ja haldamine ning ostuandmete haldamine tellimuste tegemisel ja täitmisel ning kaupade tagastamisel

Konto registreerimiseks ja haldamiseks vajalikke isikuandmeid töödeldakse nii kaua kui kontot kasutatakse. Raamatupidamis- ja maksudokumente hoitakse õigusliku kohustuse täitmiseks õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt. Muid ostuandmeid säilitatakse viis aastat alates ostutehingu kuupäevast.

Tellimuse tegemine ja täitmine ilma kontot registreerimata

Raamatupidamis- ja maksudokumente hoitakse õigusliku kohustuse täitmiseks õigusaktides sätestatud tingimuste kohaselt.

Tunnus

Konto kasutamise kestel.

Pakkumiste ja tooteteabe esitamine

Viis aastat alates nõusoleku andmise kuupäevast või seni, kuni nõusolek kehtib.

Taotluste, kaebuste, päringute ja tagasiside haldamiseks ja neile vastamiseks

12 kuud alates taotluse, kaebuse, päringu või tagasiside esitamise kuupäevast.

Sirvimise ja veebisaidi kasutamiskogemuse parandamine ning veebisaidi kasutajate käitumise ja saidi liikluse analüüsimine

Andmete töötlemisperioodid on toodud siin: [Küpsised]

Statistika ja turu-uuringud

Viis aastat

 

MILLISTELE KOLMANDATELE ISIKUTELE JA MILLISEL JUHUL ME TEIE ISIKUANDMEID EDASTAME?

Esitame teie isikuandmed sellistele kolmandatele isikutele, kes aitavaid meil teile teenuseid osutada:

– tarkvara haldus- ja tugiettevõtetele;

– tarneteenust osutavatele ettevõtetele, et toimetada kaubad teieni teie täpsustatud aadressile;

– makseteenuste pakkujatele;

– turundusettevõtetele;

– Apranga Groupi kontserni kuuluvatele ettevõtetele, kui vastav ettevõte vastutab teatava neile määratud funktsiooni täitmise eest, millest sõltub teile pakkumiste tegemine;

– ettevõtetele, mis pakuvad reklaami-, meediaplaneerimise, suhtekorralduse ja ürituste teenuseid;

– tekstsõnumipõhise turundustegevusega tegelevatele ettevõtetele.

 

Teie isikuandmeid võidakse esitada ka:

– õiguskaitseasutustele Eesti Vabariigis kehtestatud õigusaktides sätestatud korra kohaselt;

– riigiasutustele ja kohtutele, kui vastav kohustus on sätestatud kohaldatavates õigusaktides.

MIS ON KÜPSISED JA MILLEKS NEID KASUTATAKSE?

 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis luuakse ja salvestatakse teie seadmes (arvutis, mobiiltelefonis) automaatselt, kui meie veebisaiti sirvite. Küpsised sisaldavad anonüümset teavet, mis saadetakse külastatava veebisaidi serverist teie arvutisse või mobiiltelefoni. Küpsised jagunevad seansiküpsisteks ja püsiküpsisteks. Seansiküpsised eksisteerivad ainult nii kaua, kui veebisirvija on avatud. Veebisirvija sulgemisel kustutatakse seansiküpsised automaatselt ära. Püsiküpsiste säilitamisaeg on ette seadistatud. Püsiküpsised jäävad teie veebisirvijasse seni, kuni need kustutatakse või need aeguvad.

 

Vastavalt eesmärgile jagunevad küpsised vajalikeks, seadete, statistika, turundus- ja muudeks küpsisteks. Meie veebisait kasutab vajalikke küpsised, statistika küpsiseid ja turundusküpsiseid. Rohkem teavet vajalike, seadete, statistika ja turundusküpsiste kohta leiate siit: [Küpsised].

 

Tegeleme pidevalt oma veebisaidi parandamisega, et seda oleks võimalikult lihtne ja mugav kasutada. Selleks peame aga teadma, milline teave meie veebisaidi külalistele enim huvi pakub, mis riikidest ja linnadest meid külastatakse, kui sageli külalised naasevad, mis veebisirvijaid ja seadmeid meie veebisaidi külastamiseks kasutatakse jne. Kasutame vastava teabe kogumiseks Google Analyticsit – selle tööriistaga saame jälgida ja analüüsida statistikat veebisaidi kasutamise kohta. Rohkem teavet Google Analyticsi ja sellega kogutava teabe kohta leiate siit:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Kui te ei soovi, et Google Analytics teie sirvimist jälgiks, võite oma veebisirvijasse paigaldada Google Analyticsist loobumise lisandmooduli.

 

Meie veebisait kasutab küpsiseid, et parandada külaliste sirvimis- ja üldist kasutuskogemust, vaadelda veebisaidi kasutajate käitumist, analüüsida liiklust ja parandada veebisaiti. Küpsiseid kasutatakse üksnes nii kaua, kui on vaja seatud eesmärkide kehtestamiseks.

 

Kui eelistate, saate oma küpsiseseadeid muuta, et olla küpsiste lubamise või uuendamisega kursis ja ise valida, millised küpsised lubada või blokeerida. Lisateavet küpsiste, nende haldamise, kustutamise jne kohta leiate saidilt www.allaboutcookies.org.

 

MIS ON ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED JA KUIDAS NEID KASUTADA?

 

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmete ja nende töötlemisega, nõuda oma isikuandmete esitamist, parandamist, täiendamist või hävitamist ning nende töötlemise lõpetamist (õigus nõusolek tagasi võtta). Teil on samuti õigus taotleda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks teie isikuandmete töötlemist, teil on andmete ülekandmise õigus, õigus esitada kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile (kontaktandmed on toodud aadressil www.aki.ee), ja mitte nõustuda esitatud isikuandmete töötlemisega. Kui soovite täpsemalt teada, kuidas oma õigusi kasutada, saatke e-posti teel päring aadressile [email protected] .

 

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED: MUUDATUSED JA KEHTIVUS

 

Jätame endale õiguse privaatsuspõhimõtteid muuta. Muudatuste või lisanduste kohta avaldatakse teade saidil www.soulz.ee.